Sund i Naturen – et nyt tilbud til dig med stress, angst eller depression

Sund Stress

Vi søger deltagere, 7 kvinder og 7 mænd, der har udfordringer med stress, angst eller depression, til et nyudviklet tilbud i naturen.

 

Forløbet byder på:

 • Ophold i naturens rum med guidning af friluftsvejleder og mentor, Hasse Traberg-Andersen, naturvejleder Martin Wiberg og sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke.
 • Stille aktiviteter som at lytte til fugle, se flotte udsigter og iagttage naturen.
 • Øvelser til afslapning, nærvær og sansning; smage, dufte, se og føle.
 • Bål og aktiviteter som fiskeri, snitning og bålkaffe.
 • Hyggeligt socialt samvær og gode snakke med ligesindede under afslappede rammer.
 • Ny viden om natur og ideer til egne hverdagsture efter forløbet.

Tid: Hver onsdag kl. 10.00 - 12.30 fra den 5. september til den 14. november

Sted: Bålhytten i Dageløkke Skov, Nivå
Se folder med kort over mødested og information om forløbet her. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding og en forsamtale er nødvendig. 

Hvis du ønsker at deltage kontakt sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke, på tlf.: 72 56 25 61 eller mail: lbto@fredensborg.dk, så inviterer hun dig til en samtale, inden forløbet starter op. 

Sund i Naturen – et nyt tilbud til dig med kronisk sygdom
Sund kronikere

Vi søger deltagere, 8 kvinder og 8 mænd, der har udfordringer med kronisk sygdom, til et nyudviklet tilbud i naturen.

Forløbet byder på:

 • Motion ved motionsvejleder Nina Duscheck, så du kan fastholde livskvalitet og opnå fysisk velvære.
 • Naturoplevelser med guidning af naturvejleder Martin Wiberg.
 • Hyggeligt samvær med andre i samme situation.
 • Bål og aktiviteter som høslet, frisbeegolf og bålkaffe.
 • Ny viden om natur, og ideer til egne hverdagsture og motionsmuligheder efter forløbet.

Tid: Hver torsdag kl. 10.00 - 12.00 fra den 6. september til den 22. november (Der er ikke aktivitet i uge 42 og uge 46)

Sted: Bålhytten i Dageløkke Skov, Nivå, med et par afstikkere der aftales undervejs.

Se folder med kort over mødested og information om forløbet her. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. 

Om dig
For at kunne deltage på holdet skal du være i stand til at gå over 1 km. ved egen hjælp.

Tilmelding
Tilmelding skal ske via mail til alhh@fredensborg.dk
Har du brug for yderligere oplysninger kan du ringe 72 56 25 66

Fredensborg Kommune er, sammen med ni andre kommuner, udvalgt til at indgå partnerskab med Friluftsrådet om projektet Sund i Naturen, i perioden 2017 - 2020.
De ti fokuskommuner skal gå forrest i arbejdet med at skabe sundhed gennem aktiviteter i naturen.

Målet med projektet er at samle og skabe best-practice viden om, hvordan natur- og friluftsaktiviteter kan integreres som en del af den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats i kommunerne. Der er ligeledes fokus på, hvordan der kan bygges bro mellem kommunens tilbud og tilbud/aktiviteter i de lokale foreninger, så borgerne fastholdes i deres nye, aktive vaner – i naturen.

Fredensborg Kommune har allerede gennem en årrække arbejdet aktivt med at benytte naturen i den borgerettede forebyggelse og sundhedsfremme. I 2007 etablerede kommunen, i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland, partnerskabet Gang i Fredensborg, omkring udvikling af nye typer af aktiviteter i krydsfeltet mellem motion, naturoplevelser og sundhed. Det er med afsæt i dette arbejde at kommunen er gået ind i Friluftsrådets projekt. 

Se mere om Sund i Naturen på Friluftsrådets hjemmeside: www.friluftsraadet.dk/sundinaturen