Grundvandsrådet skal rådgive kommunen og sikre en bred og kvalificeret dialog og debat og beskyttelse og benyttelse af grundvandet i Fredensborg Kommune.
Grundvandsrådets synspunkter og forslag, skal bidrage, når kommunen udarbejder og gennemfører planer for beskyttelse af grundvandet i kommunen.

 

Sammensætning af Grundvandsrådet er repræsentanter for hver af følgende parter:
• Fredensborg Forsyning (repræsenterende vandforsyninger i kommunen)
• Nordvand A/S (repræsenterende vandforsyningsinteresser udenfor kommunen)
• Langstrup Vandværk
• Gunderød Vandværk
• Danmarks Naturfredningsforening (repræsenterende berørte naturinteresser)
• Nordsjællands Landboforening
• Fredensborg Kommune

Andre repræsentanter kan indkaldes efter behov eller være medlemmer i længere tid, fx lodsejere i indsatsområder, Regionen, Grønt Råd.
Kommunens Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv er sekretariat for Grundvandsrådet.