Her kan du se befolkningsprognoser for Fredensborg Kommune 
 

Befolkningsprognose 

Se også notat om befolkningsprognose fra 2016 - Notat befolkningsprognose