To nye støttepuljer

Pulje til energiforbedringer
Nu har du mulighed, som ejer af en ejer- eller andelsbolig, at søge om støtte til energiforbedringer via Byfornyelsesloven.
Se mere om pulje til energiforbedringer 

Pulje til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger
Byrådet har afsat midler til en pulje til bevaringsværdige bygninger for at fremme vedligeholdelse og istandsættelse.
Ejer du en eller flere bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi fra 1 til 4 kan du derfor søge om støtte til istandsættelse.
Se mere om pulje til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

Vær opmærksom på, at hvis du får støtte fra puljen til bevaringsværdige bygninger, kan du ikke få fra puljen til energiforbedringer.