Oversvømmelse langs vandløb

Vi er opmærksom på, at der det sidste halve års tid generelt har været en høj vandstand i de offentlige vandløb, samt til tider oversvømmelser på lavliggende arealer langs med vandløbene. Især arealer i Langstrup Mose langs med Nivåen har været ramt af oversvømmelser.

Oversvømmelser skyldes de usædvanlig store nedbørsmængder vi har haft siden sensommeren. I den seneste tid er situationen også blevet forværret af frosthård jord, som vandet ikke kan trænge ned igennem, hvorfor det lægger sig som søer på jordoverfladen. I forbindelse med tøbrud, bliver problemerne med oversvømmelserne også forværret, da vandet kun kan løbe ud i vandløbene og jorden kan ikke optage en del af vandet. Samtidig er det store mængder vand, der kommer ved tøbrud.

Kommunen fører kontrol med vandløbene og oversvømmelserne skyldes ikke manglende oprensning i vandløbene.

Man skal i øvrigt være opmærksom på, at vandløbene ikke kan forventes eller skal kunne føre alt vandet til enhver tid. Vandløbene kan og må gerne løbe over sine bredder uden at det skyldes manglende vedligeholdelse.

Hvis du oplever at der ligger spærringer i vandløbet skal du kontakte Nordsjællands Park og Vej på nspv@nspv.dk , du kan også med stor fordel benytte app`en  ”giv et tip” til at indmelde ting i vandløbene (benyt fanen Natur og fanen vandløb og beskriv problemet og vedhæft gerne et billede). Derved får vores driftsfolk mulighed for præcist at finde hen til problemet