Borgermøde om Prøvelyst Teglværk

Hvad er dine idéer og forslag til planlægningen for erhvervsaktiviteter på det tidligere Prøvelyst teglværk, Karlebovej 59?

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ønsker at skabe mulighed for etablering af nye erhvervs-aktiviteter på det tidligere Prøvelyst Teglværk på Karlebovej 59.
Etablering af erhvervsaktiviteter på ejendommen forudsætter, at kommuneplanen ændres og at der bliver lavet en ny lokalplan. 

For at sikre tidlig borgerinddragelse i planerne inviterer kommunen til borgermøde:

Torsdag den 13. september 2018 kl. 19-21 i mødelokalet ’Længen’ ved Karlebo Kirke, Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal