Visitatorerne træffes på  72 56 50 07 i rådhusets åbningstid

Visitatorerne varetager bl.a visitation til

  • Hjemmehjælp til borgere, der midlertidigt eller varigt har behov for praktisk hjælp eller personlig pleje
  • Madservice
  • Omsorgstandpleje for borgere i eget hjem
  • Pleje- og ældrebolig
  • Rehabiliteringsophold
  • Midlertidigt ophold i plejebolig
  • Tilbud om forebyggende besøg hos borgere over 75 år, som modtager hjemmehjælp