Oversættelse af fredensborg.dk

Fredensborg Kommune stiller oversættelsesværktøjet Google Translate til rådighed for brugerne til oversættelse af siderne på kommunens hjemmeside. Google Translate er et tredjepartværktøj, som Fredensborg Kommune ikke har indflydelse på eller ansvar for. Tjenesten giver en automatiseret oversættelse, der kun må betragtes som vejledende. 
Fredensborg Kommune garanterer ikke for nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger, oversat med Google Translate og påtager sig ikke noget juridisk ansvar for, hvis en oversættelse med brug af Google Translate resulterer i misforståelser, som har juridiske eller økonomiske konsekvenser for brugeren. Du finder funktionen øverst på alle sider.

Translation

Fredensborg Municipality has made the translation tool Google Translate available to users who wish to translate pages on our website. Google Translate is a third-party tool, and as a consequence Fredensborg Municipality has no control over, and cannot be held responsible for, the translations. When used, the tool provides an automatic translation, which should be regarded merely as a guideline to the actual meaning of the text. 
Fredensborg Municipality does not warrant the accuracy or reliability of any information translated by Google Translate and the Municipality assumes no legal responsibility should a translation by Google Translate result in misunderstandings resulting in legal or financial consequences for the user.