Fredensborg skal være en sammenhængende og moderne grøn slotsby med en levende bymidte som den attraktive ramme om både hverdagsliv, handelsliv, kulturliv og turisme. Sådan lyder visionen for helhedsplanen Den Grønne Slotsby. Ved at forskønne og udvikle centrale steder i bymidten, er målet, at Fredensborgs mange kvaliteter skal trækkes frem, og by og slot skal knyttes tættere sammen.

Med helhedsplanen er en overordnet vision og hovedgreb for bymidten lagt fast. Det gælder det blå-grønne strøg gennem Langedammen og Bagerdammen samt Jernbanegade som ny, stærk akse fra den ny Portpladsen ved rundkørslen til den ny Frederik IV’s bro ved slottet, herunder nye vejforløb omkring Dronning Ingrids Anlæg. Det gælder også Oplevelsesruterne, der følger centrale historiske gader og formidler historien og byen og slotshaven.

Borgernes værdiprogram for Den Grønne Slotsby

Dispositionsforslag til Den Grønne Slotsby

Se Den strategiske helhedsplan for Den grønne Slotsby

Se endelig lokalplan F117 for Fredensborg Bymidte

Den Grønne Slotsby er resultatet af en længere inddragelsesproces:
Fra 2012-2014 havde alle borgere i Fredensborg by mulighed for at byde ind med viden og idéer – fx i forbindelse med borgermøder og events eller ved at melde sig som byambassadører. De mange input førte til planstrategien Fremtidens Fredensborg fra 2016. 

I 2014-15 blev en arkitektkonkurrence om en ny helhedsplan for bymidten gennemført. Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue vandt konkurrencen, og den ny helhedsplan blev politisk vedtaget i maj 2017. Helhedsplanen sætter de overordnede, strategiske retningslinjer for udviklingen af Fredensborg bymidte og udpeger en række konkrete delprojekter.

I 2017-18 blev afholdt fire workshops for tre arbejdsgrupper med hver deres fokus på videreudvikling af tre af helhedsplanens delprojekter. Alle borgere i Fredensborg blev inviteret til at deltage i arbejdsgrupperne, som er bredt sammensat af repræsentanter fra foreninger, turisme- og erhvervsliv og beboere. Formålet med processen har været, at få borgernes input til funktioner, aktiviteter og udseende for de tre konkrete delprojekter. Processen er opsamlet i et værdiprogram og konkret udmøntet i både dispositionsforslag og en ny lokalplan for bymidten. I løbet af processen er afholdt 3 åbne borgermøder.

Det første delprojekt for Oplevelsesruterne er realiseret i efteråret 2018

Byudviklingsprojektet Den Grønne Slotsby og de konkrete anlægsprojekter herunder er en del af udmøntningen af Byrådets Planstrategi og Anlægsprogram – Fremtidens Fredensborg Kommune.

Ét af delprojekterne fra helhedsplanen er allerede realiseret, nemlig Oplevelsesruterne. Læs mere her.

Yderligere tre delprojekter er prioriteret i anlægsbudgettet og er blevet videreudviklet i samarbejde med byens borgere. Delprojekterne er:
Jernbanegade og Lille Torv, som skal løftes gennem ny indretning og nye funktioner. Projektudvikling og fondsansøgning er i gang. 
Kulturhusets udearealer - herunder også Dronning Ingrids Anlæg. Området skal være et samlet og attraktivt udeareal for Kulturhusets aktiviteter og andre rekreative aktiviteter i byen. Projektudvikling og fondsansøgning er i gang og sker under hensyn til, at de bærende kvaliteter i Dronning Ingrids Anlæg skal bevares. 
Langedammen og Byskrænten, hvor der skal udvikles nye aktiviteter for store og små. Projektudvikling og fondsansøgning er i gang.

Du kan se tegninger fra den indledende projektering og læse mere om planerne i dispositionsforslaget. (link)

Du læse mere om projektudviklingen i borgernes værdiprogram (link) se også de tre små film med interviews fra processen i arbejdsgrupperne her.

Med afsæt i helhedsplanen, den nye lokalplan for bymidten, borgernes værdiprogram samt dispositionsforslaget er næste skridt færdigprojektering og udbud af de konkrete anlægsopgaver for projektets enkelte delområder. Vi er derfor ved at undersøge om der kan etableres et fondssamarbejde med henblik på realisering af alle delprojekter i løbet af de kommende år.

Læs mere om arbejdsgrupperne