I Fredensborg Kommune modtager vi sygeplejestuderende i klinik fra sygeplejerskeuddannelserne i Region Hovedstaden. 
Vi er godkendt til at modtage:

  • studerende i 6. og 11. modul.
  • og i kortere forløb, studerende i 1. modul, 5. modul og 13. modul.

Velkommen Sygeplejestuderende

Studieplan - Modul 6

Studieplan - Modul 11