Fredensborg Kommune udbyder hvert år elevpladser inden for social- og sundhedsområdet.
Der er årligt plads til

  • 14 social- og sundhedshjælperelever
  • 24 social- og sundhedsassistentelever

 

Uddannelsen
Uddannelsen varer i alt 14 måneder, og har fokus på både teori og praksis. Teoriforløbene foregår på SOPU-skolen i Hillerød. Praktikforløb foregår på henholdsvis et plejecenter og hjemmeplejen i Fredensborg Kommune i byerne Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg. Bliver du ansat, har du automatisk en praktikplads.

Optag
Vi optager elever 2 gange om året til social- og sundhedshjælperuddannelsen med uddannelsesstart i august og januar måned. Du skal derfor holde øje med kommunens hjemmeside for ansøgningsfrister.

Ansættelse og elevløn
Fredensborg Kommune ansætter eleverne, som aflønnes centralt i kommunen. Som elev får du elevløn under uddannelsen i henhold til overenskomst med FOA.

Voksenløn
Er du fyldt 25 år ved uddannelsesstart enten januar eller august og får tilbudt en uddannelsesaftale med Fredensborg Kommune, vil du ved dette optag få voksenløn.

Cykel
Det er et krav, at du kan færdes sikkert på cykel i trafikken og benytter egen cykel i praktikperioden i hjemmeplejen.

 

 

Uddannelsen
Som social- og sundhedsassistentelev i Fredensborg Kommune tilbyder vi tæt kontakt til en uddannelseskonsulent, løn efter overenskomst med FOA og et højt fagligt niveau på vores praktiksteder. Vi samarbejder med SOPU Hillerød.
Læs evt. mere på SOPU’s hjemmeside.

Uddannelsens længde afhænger af din uddannelsesbaggrund og evt. erhvervserfaring som social- og sundhedshjælper. Uddannelsen kan maksimalt vare op til 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik.
De 3 praktikperioder kan foregå i en kommune på et plejecenter, i psykiatrien og i hjemmeplejen, aktivitetscenter eller et rehabiliteringsafsnit og på en somatisk afdeling.

Optag
Vi optager elever 3 gange om året til social- og sundhedsassistentuddannelsen med uddannelsesstart i januar, marts/april og august. Du skal derfor holde øje med kommunens hjemmeside for ansøgningsfrister.

Ansættelse og elevløn
Fredensborg Kommune ansætter eleverne, som aflønnes centralt i kommunen. Som elev får du elevløn under uddannelsen i henhold til overenskomst med FOA.

Voksenløn
Elever, der påbegynder elevuddannelse, som ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse, aflønnes med voksenelevløn.
Med relevant beskæftigelse forstås i denne sammenhæng, at eleven inden for de seneste 4 år før uddannelsesaftalens indgåelse har været beskæftiget:
• Inden for overenskomstens område,
• Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter, eller ved selvejende/private plejehjem,
• Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område,
• Som handicaphjælper på voksenområdet, eller
• I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenom-rådet.
Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %. Ansættelse under 8 timer gennemsnitlig pr. samt praktik medregnes ikke.

Cykel
Det er et krav, at du kan cykle og benytter egen cykel, hvis du kommer i praktik i hjemmeplejen.
 


Maj-Britt Andreasen. Mobil  20 70 55 57 eller fredensborg@fredensborg.dk
 

 


Fredensborg Kommune samarbejder med SOPU-skolen i Hillerød, og henviser elever med en uddannelsesaftale hertil. Hvis du ønsker mere viden om uddannelsen, kan du klikke ind på SOPU's hjemmeside.


Hvis du vil læse om forventningerne til et godt praktikforløb for social- og sundhedselever, kan du læse SOPU's folder.