Sideløbende med at der hen over efteråret arbejdes med involvering og inddragelsesprocesser i Kokkedal , vil der blive påbegyndt et arbejde med at tilrettelægge processen for skoleprojektet i Nivå
Første skridt er udvikling af et udbudsmateriale til den første - og i Nivå noget længere - involveringsfase.

I Nivå er der ud over skoleudviklingsprojektet allerede igangsat et større projekt vedr. en strategisk byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte.

Nivå Skole, som skal være en del af et ”Generationernes hus”, vil få en meget fremtræden plads i såvel proces som placering i Fremtidens Nivå Bymidte.

Anden fase af projektet Fremtidens Nivå Bymidte igangsættes i efteråret 2018 med et udbud af opgaven om udvikling af den strategiske byudviklingsplan, der skal tage afsæt i program og bylivsstrategien for Fremtidens Nivå Bymidte. Det forventes, at der medio januar 2019 kan kåres en vinder af opgaven. Dette vil blandt andet ske på baggrund af et arkitektonisk hovedgreb for Fremtidens Nivå Bymidte.

Det forventes, at der i løbet af foråret 2019 kan gennemføres et udbud af involverings- og inddragelsesfasen for Generationernes Hus.