Sideløbende med at der hen over efteråret arbejdes med involvering og inddragelsesprocesser i Kokkedal startes skoleprojektet op i Nivå.

Første skridt er udvikling af et udbudsmateriale til den første - og i Nivå noget længere - involveringsfase.
I Nivå er der ud over skoleudviklingsprojektet allerede igangsat et større projekt vedr. en strategisk byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte.
Nivå Skole, som skal være en del af et ”Generationernes hus”, tænkes centralt ind i Fremtidens Nivå Bymidte.

Anden fase af projektet Fremtidens Nivå Bymidte igangsættes i efteråret 2018 med et udbud af opgaven om udvikling af den strategiske byudviklingsplan, der skal tage afsæt i program og bylivsstrategien for Fremtidens Nivå Bymidte. Det forventes, at der medio januar 2019 kan kåres en vinder af opgaven. Dette vil blandt andet ske på baggrund af et arkitektonisk hovedgreb for Fremtidens Nivå Bymidte.

Hovedgrebet skal i løbet af 2019 kvalificeres i en række delleverancer, herunder input til et byggeprogram for Generationernes Hus.