Borgere med kriminel adfærd og/eller psykiske udfordringer
Mentorstøtte LAB § 31B
 
Fredensborg Kommune ønsker at indhente tilbud på varetagelsen af målrettede indsatser overfor ovenstående målgrupper. Der ønskes mentorstøtte efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 B.
 
Jobcenteret ønsker følgende effekter:
 
• Progression og udvikling af borgernes kompetencer
• Fastholdelse af aftaler og opfyldelse af mål
• Borgeren fastholdes i forskellige indsatser.
 
I denne forbindelse ønsker kommunen at modtage interessetilkendegivelser på maks. 1-2 A4 sider fra firmaer, som har relevant erfaring og kompetencer på området – og som vil kunne levere indsatser i kommunens geografiske lokalområde. 
 
Kommunen vil på baggrund af interessetilkendegivelserne udvælge 3-4 firmaer til at afgive et tilbud og indgå i efterfølgende forhandlinger.
 
Interessetilkendegivelser sendes pr. e-mail til Stefan Ising, stis@fredensborg.dk eller materialet uploades via udbudsportalen Mercell. 
 
Deadline: Senest 1. april 2019.
Fredensborg Kommune inviterer optikere med forretningslokaler i Fredensborg Kommune og/eller kommunens nærområde til at afgive tilbud på en rammeaftale om levering af briller til vanskeligt stillede pensionister. 

Ved nærområdet forstås Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune, Hillerød Kommune samt Helsingør Kommune.

Med henvisning til Lov om social pension § 14 a, kan kommunen yde et tillæg til betaling af pensionisters egne udgifter til briller m.m. Pensionisterne får et tilskud med et beløb, op til 85 pct. af de priser, som Fredensborg Kommune opnår på de pågældende produkter i henhold til den rammeaftale, der bliver indgået.

Tilbudsindhentningen foretages ved hjælp af udbudsportalen Mercell, og kan findes her:
https://my.mercell.com/permalink/101434548.aspx

Tilbudsfristen er onsdag den 27. marts 2019 kl. 12.00

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail