Fredensborg Kommune opkræver i henhold til Affaldsbekendtgørelsen (Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012) et grundgebyr for alle virksomheder beliggende i kommunen, der er gebyrpligtige.
Gebyret bliver opkrævet på baggrund af oplysninger om branche, virksomhedsform og antal ansatte i CVR-registeret pr. 1. januar indeværende år.

Gebyret er i 2018 på 525,00 kr. (eksklusiv moms).

Virksomheder bliver opkrævet for erhvervsaffaldsgebyret én gang årligt for hvert p-nummer, som virksomheden har.
Alle virksomheder i Fredensborg Kommune vil modtage et brev i deres e-Boks vedr. opkrævning og betaling af gebyret.

Sidste frist for betalingen af erhvervsaffaldsgebyret er fredag den 23. november 2018.

Ansøg om fritagelse for grundgebyr

Grundgebyret dækker de generelle administrationsomkostninger, så som generel affaldsplanlægning, regulativudstedelse, anvisnings- og indsamlingsordninger, information til virksomheder, kampagner, gebyr til statens drift af affaldsdatabaser og -register mv., og som ikke kan fordeles på de enkelte ordninger – som fx dagrenovation.

Der kan søges om fritagelse for betaling af grundgebyret på erhvervsaffald i perioden fra den 22. august til den 31. oktober 2018.

Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Hvis du ønsker, at søge om fritagelse for betaling af grundgebyret skal du ansøge elektronisk her.

I henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen) opkræves der et grundgebyr for alle virksomheder, der er gebyrpligtige. Kommunen kan fritage virksomheder, hvis virksomheden opfylder Affaldsbekendtgørelsen § 60. 

Din virksomhed kan derfor kun søge om fritagelse for grundgebyret:

  • Hvis du kan dokumentere, at virksomheden i 2016 havde en momsomsætning eller en lønsum registreret hos SKAT på under 300.000 kr. Bemærk, at nystartede virksomheder ikke kan benytte denne mulighed.
  • Hvis din virksomhed er ophørt.
  • Hvis virksomheden kan sandsynliggøre at der på ingen måde produceres affald, ikke har nogle ansatte og heller ikke bruger kommunens affaldsordninger, fx genbrugspladser, ordning for farligt affald og dagrenovation.  Det er Fredensborg Kommunes vurdering, at alle virksomheder har affald som fx madaffald, emballage (fx pap og plast), papir (fx fagblade og breve, elektronikaffald (fx computer, printpatroner, lamper), kontormøbler, farligt affald (fx batterier og el-pærer) eller andet der skal udskiftes

Henvendelse vedrørende opkrævning rettes til Fredensborg Forsyning på 35 29 44 00 eller erhverv@fredensborgforsyning.dk  

Herunder kan du se ofte stillede spørgsmåk og svar 

Ofte stillede spørgsmål og svar