Byrådet i Fredensborg Kommune har vedtaget Klimatilpasningsplan 2014-2017 som handler om:

  • hvordan kommune, virksomheder og borgere arbejder på at mindske og forebygge skaderne fra ekstrem regn og
  • hvordan man i højere grad nedsiver og håndterer regnvandet lokalt for at mindske belastningen på vores kloak.

I planen er der prioriteret en række handlinger, som Byrådet har besluttet at iværksætte inden for temaerne byområder, landområder, ny viden og beredskab i løbet af 2014-2017.

Forslag til ny klimatilpasningsplan 2018

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning har udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan 2018 samt Kommuneplantillæg nr. 4 om klimatilpasning.
Forslagene er godkendt af Byrådet den 30. april 2018 og er i 8 ugers offentlig høring i perioden 12. juni 2018 til og med 7. august 2018.
Se mere på høringssiden