faunastriber

Ejere af landbrugsjord i Fredensborg Kommune kan anlægge faunastriber på deres jord med hjælp fra Fredensborg Kommune og Nordsjællands Landboforening.
Projektet er lavet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Marktiltag, som f.eks. faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan betingelser for dyr, fugle og insekter kan forbedres i agerlandet.
Faunastriberne giver en større variation i agerlandet og forbedrer levestederne for de almindelige arter knyttet til det åbne land..
Fredensborg Kommune betaler frøblandingen og landmanden betaler selv for såning af faunastriberne. 

 

Tilmeld dig her på Nordsjællands Landboforenings hjemmeside

Læs mere om projektet