Vi har godt og velsmagende drikkevand.
Vandet i Fredensborg Kommunes forsyningsnet har en hårdhedsgrad på 15-17 dH, hvilket benævnes som temmelig hårdt.

 

Giv vandværket besked, hvis du har mistanke om ledningsbrud. Normalforbruget pr. person pr. år er skønnet til ca. 45 m³.
Kommunen er ansvarlig for tilsynet med vandværkernes vandkvalitet og driften af vandværkerne.

Du kan tjekke drikkevandskvaliteten her.

Vandanalyserne skal sikre, at du altid forsynes med vand, der overholder grænseværdierne. Grænseværdierne er beskrevet i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

På vandværkernes hjemmesider kan du bl.a.:
• finde kontaktnumre
• se hvad kvaliteten af vandet er
• finde vandets hårdhed
• få oplysning om der eventuelt er driftsforstyrrelser på grund af ledningsarbejde
• se priser/takster for tilslutning.

Lovgivning på området
Du kan se hvilke krav, der er til godt drikkevand på www.retsinfo.dk  ved at søge på Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 

Vandet i Fredensborg Kommunes forsyningsnet har en hårdhedsgrad på 15-17 dH, hvilket benævnes som temmelig hårdt.

40 ejendomme har privat vandforsyning i form af egen boring eller brønd.

Normalforbruget pr. person pr. år er skønnet til ca. 45 m³.

Kvalitetskravene til drikkevandet kontrolleres ved, at der løbende udtages vandprøver, som analyseres på autoriseret laboratorium (ALS Denmark A/S). Kommunen er ansvarlig for tilsynet med vandværkernes vandkvalitet og driften af vandværkerne.

Vandanalyserne skal sikre, at du altid forsynes med vand, der overholder grænseværdierne. Grænseværdierne er beskrevet i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

I Fredensborg Kommune er der i alt 5 kildepladser, hvorfra 2 vandselskaber indvinder drikkevand. Der ud over er der 2 private vandværker med hver 1 kildeplads.
Endrup Vandværk og Humlebæk Vandværk (Fredensborg Forsyning A/S) indvinder fra en kildeplads hver med hhv. 7 og 6 boringer.
Sjælsø Vandværk (Novafos A/S) indvinder fra Ullerød Kildeplads med 5 boringer, fra Nivå Kildeplads med 7 boringer samt fra Langstrup Kildeplads med 8 boringer.
De to private vandværker, Gunderød Vandværk I/S og I/S Langstrup Vandværk, har hver en kildeplads med 2 boringer på hver. 

Når vandet pumpes op fra boringerne og ind på vandværket skal det først gennemgå en iltning, hvor jern- og manganforbindelser iltes. De iltede forbindelser udfældes, hår vandet herefter filtreres gennem for- og efterfiltre. Det rene drikkevand ledes derefter til vandtårnet, hvorfra det sendes ud til dig.

Fredensborg Forsyning leverer drikkevand fra selskabets to vandværker: Endrup Vandværk og Humlebæk Vandværk, samt køber og leverer vand fra Sjælsø Vandværk. I kommunen er der også to private vandværker: Gunderød Vandværk og Langstrup Vandværk. Udenfor vandværkernes naturlige forsyningsområde forsynes ejendommene fra private drikkevandsbrønde.

Alle vandværkerne og private drikkevandsbrønde får løbende kontrolleret kvaliteten af det vand, de leverer til borgerne.

Se hvilket vandværk dit vand kommer fra.