På Vejdirektoratets trafikkort kan du finde opdateret information om vejarbejde, spærrede veje i forbindelse med cykel- og motionsløb samt kødannelser.
Du finder kortet her
 

Fredensborg Kommune har i samarbejde med repræsentanter for beboerne i Sørup udarbejdet et projekt der vil forbedre forholdene for cyklister i Sørup. Det betyder at der i forbindelse med at der udlægges ny asfalt på strækningen gennem Sørup bliver:

  • Afmærket 2-1 vej på Slotsvænget og Sørupvej. 2-1 vej er en vejtype, hvor der er afmærket én smallere kørebane i vejens midte. Bilerne må så vige for hinanden når de mødes. Det betyder at cyklister og gående kan færdes mere sikkert i vejsiden. 
  • Afmærket med spærreflader i T-krydset Sørupvej og Skovsvinget så kørefladen bliver mindre og hastigheden for biler nedsættes. 
  • Etableret to vejindsnævringer med busperron, hvor 2-1 vejs forløbet starter/slutter på Slotsvænget og på Sørupvej. 
  • Etableret rød asfalt på den smalle vejstrækning ved Sørup havn. 
  • Etableret cykelsvingbane på Sørupvej, hvor cyklister skal krydse vejen til Skipperalle. 
  • Harmoniseret hastighed til 40 og 30 km/t gennem Sørup og 50 km/t på Slotsvænget mellem by tavlerne.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte Trafik, Karoline Grum-Schwensen på mkgs@fredensborg.dk

Dele af projektet er udført i slutningen af 2017 og forventes færdigt i midten af 2018.

I de kommende år opsætter Fredensborg Kommune stivejvisningstavler på udvalgte trafikstier og lokalstier der forbinder transportmål i kommunen.

Skiltene vil vise vej til nær- og fjernmål, og gøre det nemmere at finde rundt på stisystemet.

 Anlægsarbejdet med opsætningen af de nye skilte begynder i Nivå, hvor vi opsætter stivejvisningstavler i sommeren 2017.