Øresundshjemmet i Humlebæk danner rammen om op til 54 beboeres daglige liv og ca. 70 medarbejderes arbejdsliv.

  • Vi er et velfungerende hus, hvor beboernes trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og det tværfaglige samarbejde er i centrum.
  • Vi er en rummelig arbejdsplads, med kvalitet i opgaveløsning.
  • Vi satser på medarbejdere, som har lyst til at indgå i fællesskabet, uanset hvilken funktion de har og til at medvirke til at vore beboere og pårørende oplever Øresundshjemmet som en værdig og respektfuld ramme om livets sidste fase.


Sletten Havn og Øresund ligger i gå-afstand fra Øresundshjemmet.

 

ØH tidende september 2018

Øresundshjemmets har 48 boliger, 30 boliger med stue, lille køkken og rummeligt badeværelse, samt 6 2-rums boliger for ægtepar. Der ud over har vi 12 lignede boliger primært for demente, Rosenhaven og Syrenhaven.

Ved vores hovedindgang ligger køkkenet og cafeen, der dagligt bespiser alle vores beboere, pårørende/besøgende, daghjemmet, personale, både husets og hjemmeplejens, samt kommunens pensionister. Der ud over leveres der mad ud af huset til Egelund, Mergeltoften og Humlebæk dagcenter.

Dagligstuen samt husets øvrige fælles områder, rummer hyggelige kroge med mulighed for at hygge med fx tv, musik og læsning.

Der arrangeres desuden bankospil, turer ud af huset, fester, musik og meget andet.
Arrangementerne annonceres bl.a. i ØH-tidene, som kan hentes ved indgangen. Heri præsenteres også månedens menuer. Billetter til arrangementer sælges på kontoret.

På første sal er der daghjem og træningslokaler.

Der er etableret 3 sansehaver over hvert sit tema. Strandhave med sand, hybenroser, båd og forskellig belægning. En musikhave med musikorgel og duftende buske og en vandhave med rislende vand og blomstrende buske og træer.

Alle vores sanser kan blive stimuleret gennem lyd, duft, føle og smag, hvilket sætter erindringerne i gang.

Pleje- og Aktivitetscentret
Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk

Centerleder Rikke Kirkeby 
Tlf 72 56 31 50 eller rkir@fredensborg.dk

Centerleder 72 56 31 55
Køkken 72 56 31 53
Træning 72 56 31 56
Aktivitet 72 56 31 66