Er du barn og bor i Fredensborg Kommune ?

Så kom til Rollespil i Lergravene i Nivå.

Nordsjællands Rollespillere står parat, så I sammen kan få nogle helt eventyrlige, fantastiske påskedage. 
Fra 9 til 14 år, pris 50 kr. pr dag.

 

 

Tilmeld dig til rollespil

Ved tilmelding til ferieaktiviteterne skal du fx oplyses navn, alder, e-mail og kontakttelefon. Disse oplysninger er jf. EU-Persondataforordningen ”almindelige personoplysninger” som er personhenførbare data.

Det vil sige, når du tilmelder dig en aktivitet har du/dine forældre accepteret Fredensborg Kommunes håndtering af dine personoplysninger.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Dine personoplysninger som oplyses ved tilmelding til en aktivitet, anvender vi dels til koordinering og afvikling af aktiviteterne og dels at arrangøren (foreningen) under aktiviteten kan komme i kontakt med forældre, hvis det er nødvendigt.

Hvordan behandler Fredensborg Kommune dine personoplysninger?
For at sikre/beskytte dine personoplysninger indgår Fredensborg Kommune en databehandleraftale.

En databehandleraftale er en aftale, når ”andre” behandler Fredensborg Kommunes personoplysninger.

Fredensborg Kommune har derfor indgået en databehandleraftale med Place2book, som er den leverandør vi anvender ved tilmelding og betaling til aktiviteterne. Det betyder i korte træk, at Place2book behandler personoplysninger på vegne af Fredensborg Kommune som er dataansvarlig.  Aftalen har til formål at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert, forsvarligt og slettes, når de ikke længere har relevans for aktiviteten/Fredensborg Kommune.

Da Fredensborg Kommune samarbejder med en lang række foreninger, er der også indgået en databehandleraftale mellem kommunen og den respektive forening, som udbyder aktiviteter i sommerferien. Her gælder samme vilkår – altså at foreningen som behandler dine personoplysninger på vegne af Fredensborg Kommune som er dataansvarlig skal sikre, at personoplysningerne behandles sikkert, forsvarligt og slettes, når aktiviteten er afviklet. Foreningen må efter aktivitetens ophør derfor ikke anvende personoplysningerne til andre formål.

Hvad betyder fototilladelse? 
Når du giver tilladelse til fotografering, giver du tilladelse til, at der må tages billeder af dit barn i en aktivitetssituation. Dette fx hvis en journalist kommer for at dække ferieaktiviteten, eller til brug på kommunens netsider.