Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i Fredensborg Kommunes handicappolitik.

Kvalitetsstandarderne oplyser således borgerne om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Dermed har politikerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed.

 

 Filnavn St�rrelse   Dato
pdf Aflastning § 44_ jf. § 84.pdf 107 KB 03-01-2019
pdf Aflastning og afløsning § 84.pdf 68 KB 03-01-2019
pdf Afløsning § 44_ jf. § 84.pdf 97 KB 03-01-2019
pdf Aktivitets- og samværstilbud - Dagtilbud § 104.pdf 69 KB 03-01-2019
pdf Aktivitets- og samværstilbud - Klubtilbud § 104.pdf 69 KB 03-01-2019
pdf Beskyttet beskæftigelse § 103.pdf 76 KB 03-01-2019
pdf Bilag A - Voksenudredningsmetoden.pdf 52 KB 03-01-2019
pdf BPA ordningen § 95-96.pdf 97 KB 03-01-2019
pdf Forsorgshjem og Herberger § 110.pdf 73 KB 03-01-2019
pdf Ledsagelse § 97.pdf 73 KB 03-01-2019
pdf Længerevarende botilbud § 108.pdf 78 KB 03-01-2019
pdf Merudgifter § 100.pdf 72 KB 03-01-2019
pdf Midlertidigt botilbud § 107.pdf 80 KB 03-01-2019
pdf Praktisk og personlig hjælp i hjemmet § 44_ jf. § 83.pdf 99 KB 03-01-2019
pdf Social behandling af alkoholmisbrug.pdf 139 KB 03-01-2019
pdf Social behandling af stofmisbrug § 101 og 101a.pdf 64 KB 03-01-2019
pdf Socialpædagogisk støtte § 85.pdf 71 KB 03-01-2019
pdf Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.pdf 65 KB 03-01-2019