Her finder du information om, hvordan du sikrer en sikker sejlads.


Se vejledning i sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune.
 
Reglerne gælder også foreninger, når disse udbyder sejladsaktiviteter i samarbejde med kommunen.

F.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bosteder og ungdomspensioner og kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, som f.eks. sommerferieaktiviteter.

Herunder kan du se sejladsområder, hvor det under de rette forhold er ret sikkert at sejle, og man derfor godt må sejle med borgere fra kommunen, selv om man ikke er uddannet instruktør i den pågældende sejladsaktivitet.

Når du er ansvarlig for sejlads skal du dog opfylde kommunens minimumskrav til sejlads. 

Beskyttet sejladsområde - Esrum Sø 

Beskyttet sejladsområde - Humlebæk Havn

Beskyttet sejladsområde - Nivå strand til nord for Nive Ås udløb 

København og andre beskyttede områder