Foreninger har mulighed for at låne lokaler og fritidsfaciliteter til foreningsaktiviteter.
Lån sker efter Lokalereglerne

Vær opmærksom på, at foreninger, grupper og andre inden lån af lokaler, skal aflevere ”erklæring om indhentelse af børneattest”  til Center for Læring, Fritid og Sundhed.

AktivFredensborg - Lokaleansøgning frem til 31. juli og for 2018/19

Brugerguide til Aktiv Fredensborg

Foreninger, aftenskoler m.fl. skal søge lokaler til sæsonen 2018/2019 i Aktiv Fredensborg.

Der kan søges om lån af lokaler i perioden 15. februar til 15. marts 2018 på www.aktivfredensborg.dk. Der kan forventes svar omkring 1. maj.

Hvis du oplever ikke at kunne søge tider i sæson 2018/19 kan det skyldes, at I ikke har afleveret erklæring om indhentelse af børneattest.

To workshops
Der vil i ansøgningsperioden blive afholdt to workshops, hvor det er muligt at få hjælp til oprettelse og booking.

Dato for workshops

  • Mandag den 19. februar kl. 17-19
  • Mandag den 26. februar kl. 17-19 

Begge workshops bliver afholdt på Rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.
Tilmeld dig senest tre dage før via mail til aktivfredensborg@fredensborg.dk.
Oplys navn, forening og dato du ønsker at deltage.

Fredensborg Kommune har 3 kunstgræsanlæg til fodbold på henholdsvis Bannebjerggård Idrætsanlæg i Humlebæk, Karsemosegård Idrætsanlæg i Nivå og Fredensborg Stadion. 

Du skal søge kunstgræsbanerne til træning og afvikling af kampe ved at sende en forespørgsel på kommunens bookingsystem www.aktivfredensborg.dk

Vintersæsonsen løber fra 1. oktober til 31. marts 
Foreningers ansøgninger om kunstgræsbaner for vintersæsonen foregår i perioden 15.-30. august. 

Herefter er det de fire klubber; Fredensborg Boldklub og Idrætsforening, Karlebo Idrætsforening, Humlebæk Boldklub og Nivå-Kokkedal Fodboldklub, der udarbejder fordeling af kunstgræsbanerne for vintersæsonen. 
Svar på ansøgninger kan forventes omkring 20. september.

Ledige tider skal søges via kommunens bookingsystem på www.aktivfredensborg.dk

Klubberne har den løbende dialog med andre foreninger og brugere af anlæggene om brug af banerne eller andre forespørgsler, der måtte komme i forbindelse med kunstgræsbanerne. 

Kontakt Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI), Karlebo Idrætsforening (KI), Humlebæk Boldklub (HB) eller Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF). 

Brug i dagtiden kontakt administrationen ved Hanne Jensen påhje@fredensborg.dk , kultur@fredensborg.dk  eller telefon 72 56 22 44. 

Hvordan låner du lokaler? 
Du skal søge lokaler ved at sende en forespørgsel via www.aktivfredensborg.dk
Du kan både søge om enkeltlån og sæsonlån. 

Du får login til Aktiv Fredensborg ved at ansøge om adgang på www.aktivfredensborg.dk eller ved at skrive til aktivfredensborg@fredensborg.dk

Regler for lån af lokaler
For at kunne låne kommunale lokaler skal alle foreninger, grupper og andre aflevere ”erklæring om indhentelse af børneattest” til Center for Læring, Fritid og Sundhed.. 

Afleveringen af "erklæring om indhentelse af børneattest" er et lovkrav ifølge Folkeoplysningsloven. 

Rygning forbudt
Der er indført totalt rygeforbud i Fredensborg Kommune. Rygeforbuddet omfatter alle kommunale lokaler, herunder haller samt udendørs arealer.

Biblioteket stiller gratis mødelokaler til rådighed for kommunens foreninger. Fredensborg Bibliotek har tre lokaler, og Humlebæk Bibliotek har to. 

Nivå Bibliotek tilbyder desværre ikke lån af lokaler. 

For at låne lokaler skal man repræsentere en ikke-kommerciel forening med adresse i Fredensborg Kommune. Lokalerne skal reserveres på forhånd.

Det er muligt at reservere et fast ugentligt eller månedligt tidspunkt et helt år ad gangen.

Lån af lokaler på biblioteket

 


Der er indført totalt rygeforbud i Fredensborg Kommune.
Rygeforbuddet omfatter alle kommunale lokaler, herunder haller samt udendørs arealer.

 

 

Mødelokale eller sal under 800 kvadratmeter

300 kr. pr. time

Idrætshal eller lokale over 800 kvadratmeter

700 kr. pr. time

Fodboldbane/kunstgræsbane 11-mands

400 kr. pr. time

 

 

  • Privatskoler
  • Folkeoplysende foreninger med hjemsted uden for Fredensborg Kommune til sæsonlån.
  • Særlige formål. Enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder kan under visse betingelser leje ledige lokaler og anlæg til arrangementer selv om de er kommerciel udbyder. Arrangementet skal komme borgerne i kommunen til gode og der må ikke sælges produkter. Formålet skal være almennyttigt så som fx borgeroplysning om sundhed, netværksskabende eller byudviklende. Ansøgningen behandles på baggrund af en konkret vurdering.