Kender du en forening eller fritidsleder i foreningslivet, der bør hædres?
Nu kan du være med til at bestemme, hvem der skal have årets Fritidslederpris og Foreningspris.

  • Fritidslederprisen uddeles til en leder, der aktivt deltager i børne- og ungdomsarbejdet i en af de lokale børne-, ungdoms- og idrætsforeninger i kommunen.
  • Foreningsprisen uddeles til en forening, der påskønnes og hædres for sin indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv eller kultur- og idrætsområdet i kommunen.
  • Sportspræstationer - Til fritidsreceptionen hyldes også idrætsudøvere m.fl. som i den forudgående sæson har ydet en særlig præstation. Det gælder både enkelt- og holdpræstationer.
     

Indstillinger skal indsendes inden den 9. oktober 

Indstilling fritidslederprisen - PDF

Indstilling fritidslederprisen - Word

Indstilling foreningsprisen - PDF

Indstilling foreningsprisen - Word

Indstilling sportsudøvere - enkeltperson - PDF

Indstilling sportsudøvere - enkeltperson - excell

Indstilling sportsudøvere - hold - PDF

Indstilling sportsudøvere - hold - excell

Fritids- og Idrætsudvalget uddeler hvert år en foreningspris og en fritidslederpris.

Foreningsprisen uddeles til en forening, der påskønnes og hædres for sin indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv eller kultur- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune.

Fritidslederprisen uddeles til en leder, der aktivt deltager i eller har selvstændigt ansvar for børne- og ungdomsarbejdet i en af de lokale børne-, ungdoms og idrætsforeninger i kommunen.

 


Prisuddeling og hyldest af de dygtige idrætsudøvere sker ved den årlige Fritidsreception, som holdes onsdag den 28.november fra kl. 17 til 19 i Rådhuskælderen