Børn i 0-3. klasse har ret til at blive optaget i SFO I og børn i 4.-6 i SFO II i eget område.

Takster SFO 2019

Ind og udmelding

Vi har en række attraktive og populære SFO I og SFO II, der tilbyder læringsmiljøer, hvor børnene med udgangspunkt i leg har mulighed for at fordybe sig i forskellige aktiviteter i frie, men stadigt voksenstyrede rammer.

De mange uderum og gode fysiske rammer i SFO'erne muliggør en bred vifte af sunde og lærerige aktiviteter, samtidig med at fritidstilbuddenes medarbejdere spiller en vigtig rolle som uforpligtende voksenrelationer for børnene.

Også efter den nye folkeskolereform vil fritidstilbuddene spille en stor rolle for børnene og deres fritidsliv og relationer. Og fritidstilbuddene udvikler hele tiden deres aktiviteter og tilbud, så der på den ene side er en rød tråd fra skole til SFO og på den anden side er rum for den frie leg og spændende oplevelser og aktiviteter.

En del af det pædagogiske personale fra fritidshjem og fritidsklubber indgår også i den understøttende undervisning på skolerne og er således bindeled mellem de to verdener.

I Fredensborg Kommune vægtes kvaliteten i det faglige indhold højt. I alle fritidsinstitutionerne arbejder man således med barnets læring og udvikling på baggrund af de pædagogiske læreplaner.

SFO I og SFO II har generelt åbent i tidsrummet 14.00-17.00.

Nogle har desuden aftenåbent 1-2 gange om ugen, nogen har morgenåbning.

Læs på skolernes hjemmesider for information om SFO.

 

Se folkeskolerne for kontakt til SFO I og SFO II.

Skoleleder: Finn Drabe
På Endrupskolen går ca. 500 elever fordelt på 0. til 9. klasse samt 5 specialklasser.
Læs mere om Endrupskolen på skolens hjemmeside her

 

Skoleleder: Jens Bernhardt
Fredensborg Skole har to indskolingsafdelinger beliggende hhv. på benediktevej og i Karlebo. På begge afdelinger går elever fra 0. – 5. klasse. Alle elever samles på udskolingsafdelingen på Vilhelmsro i 6. – 9. klasse. Her ligger også Fredensborg Kommunes 10. klasse.

Læs mere om Fredensborg Skole på skolens hjemmeside her
Læs særligt om afdeling Karlebo på forældreforeningens hjemmeside her

 

Skoleleder: Søren Bjørn Jacobsen
På Langebjergskolen går ca 475 elever fordelt på alle trin fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Læs mere om Langebjergskolen på skolens hjemmeside her

 

Skoleleder: Hans Frøslev Jensen 
Humlebæk Skole består af en indskolingsafdeling for 0.- 5. klasse på Gl. Strandvej og en udskolingsafdeling for 6. -9. klasse på Baunebjergvej. 

Læs mere om Humlebæk Skole på skolens hjemmeside her

 

Skoleleder: Thomas Holberg Wied 
Nivå Skole består af en indskolingsafdeling for 0. – 5. klasse på afdeling Syd og en udskolingsafdeling for 6. – 9. klasse på afdeling Nord. 

Læs mere om Nivå Skole på skolens hjemmeside her

 

Skoleleder: Kirsten Birkving
På Kokkedal Skole går ca. 725 elever fordelt på 0. til 9. klasse, ligesom skolen rummer en specialklasserække. 

Læs mere om Kokkedal Skole på skolens hjemmeside her