Børn i 0-3. klasse har ret til at blive optaget i et fritidshjem og børn i 4.-6 i en fritidsklub i eget område.

Ind og udmelding

Vi har en række attraktive og populære fritidshjem og fritidsklubber, der tilbyder læringsmiljøer, hvor børnene med udgangspunkt i leg har mulighed for at fordybe sig i forskellige aktiviteter i frie, men stadigt voksenstyrede rammer.

De mange uderum og gode fysiske rammer i fritidshjem og klubber muliggør en bred vifte af sunde og lærerige aktiviteter, samtidig med at fritidstilbuddenes medarbejdere spiller en vigtig rolle som uforpligtende voksenrelationer for børnene.

Også efter den nye folkeskolereform vil fritidstilbuddene spille en stor rolle for børnene og deres fritidsliv og relationer. Og fritidstilbuddene udvikler hele tiden deres aktiviteter og tilbud, så der på den ene side er en rød tråd fra skole til fritidsinstitution og på den anden side er rum for den frie leg og spændende oplevelser og aktiviteter.

En del af det pædagogiske personale fra fritidshjem og fritidsklubber indgår også i den understøttende undervisning på skolerne og er således bindeled mellem de to verdener.

I Fredensborg Kommune vægtes kvaliteten i det faglige indhold højt. I alle fritidsinstitutionerne arbejder man således med barnets læring og udvikling på baggrund af de pædagogiske læreplaner.