Energicenteret etablerer løbende netværk for virksomheder i kommunen, som ønsker at spare penge, energi og CO2.

Målet er at inspirere virksomhederne og facilitere et forløb, hvor vi dels får fokus på konkrete muligheder og potentialer for besparelser, dels får etableret rutiner, systemer og opbakning til løbende forbedringer ved at etablere energiledelse i de enkelte virksomheder.

Netværkene støtter processen, udgør en fælles rammer og sikrer fokus og opbakning, men de konkrete projekter og indsatser er helt individuelle og gennemføres uafhængigt af netværket.

Vi starter med jævne mellemrum nye netværk, så kontakt os, hvis du har lyst til at være med, eller bare vil høre mere i første omgang.

 

Energirenovering som ny forretning
BedreBolig er en ny og helhedsorienteret tilgang til energirenovering. BedreBolig gør det nemmere for boligejeren at komme i gang med at renovere boligen på en energirigtig måde.

Du kan læse mere om dine muligheder med BedreBolig nedenfor. Der finder du også, hvad du skal bruge i dit virke som BedreBolig-rådgiver.

Læs mere her

Uddannelsen til BedreBolig-rådgiver tages i det almindelige uddannelsessystem. Uddannelsen udbydes på Københavns Erhvervsakademi, på Erhvervsakademi Dania og som akademifag hos Act2learn. Uddannelsesforløbet er brugerbetalt og udbydes i sammenhæng med energikonsulent-uddannelsen.
Du finder informationer om kursusdage, priser og tilmelding her:

KEA
Dania
Act2learn


For at kunne tilbyde BedreBolig-rådgivning skal du være ansat i en godkendt BedreBolig-virksomhed og opfylde en række krav til erhvervserfaring og uddannelse, som du kan se her

Det er desuden muligt for private aktører at tilbyde uddannelsen. Kontakt evt. Energistyrelsen herom på nzu@ens.dk.

Læs mere her