Sparede penge er tjente penge, og der findes mange penge at spare på at energioptimere virksomhederne i Fredensborg Kommune.

For at indfri kommunens ambitiøse mål om en reduktion af kommunens samlede CO2-udslip med 25% i 2020, er det vigtigt, at virksomhederne også er engagerede og aktivt arbejder på at effektivisere deres energiforbrug og skifte til CO2-neutrale energikilder.

Første skridt til effektiviseringer, besparelser og klimavenligt energiforbrug er derfor altid at spare mest muligt gennem intelligent adfærd, energieffektiv produktion, optimering af det løbende forbrug og energibevidst køb af alt fra produktionsudstyr, transport og IT til belysning.

Ved at arbejde med energiledelse, sikrer du fokus og konstante forbedringer år efter år. Til gavn for de samlede omkostninger, miljøet og dit overskud

Indsatser rettet mod virksomheder
Energistyrelsen koordinerer en række indsatser rettet mod virksomheder. Her får du et godt overblik over mulighederne.

Liste med gennemgang af el-produkter med klimaeffekt
http://www.grøntelvalg.dk/index.php/el-produkterne
 
Mere information om grønt elvalg
http://www.grøntelvalg.dk/

Eltavlen med priser på markedets el-produkter
http://www.elpristavlen.dk/