Med et pillefyr kan du opnå op til 70 % besparelser på varmeregningen, sammenlignet med elvarme.

Til gengæld kræver et pillefyr plads og noget arbejde.

Et pillefyr, også kendt som et træpillefyr, klarer opvarmningen af huset og det varme brugsvand på samme måde som et olie- eller gasfyr. Selv store enfamiliehuse kan opvarmes med et pillefyr, hvor du i stedet for at fyre med olie eller gas, fyrer med træpiller. Træpillerne er fremstillet af sammenpressede træspåner og savsmuld.

Et pillefyr er et anlæg, der består af et træpillemagasin, en kedel og en brænder.
Træpillerne fyldes i et magasin, og fra magasinet føres træpillerne automatisk over i brænderen i takt med forbrændingen. En indbygget blæser/røgsuger sørger for luft til forbrændingen.

Du kan spare cirka 60 procent af varmeudgifterne ved at fyre med træpiller sammenlignet med opvarmning ved hjælp af et oliefyr - og helt op til 70 procent sammenlignet med opvarmning med el. En investering i et pillefyr tjener sig normalt selv hjem i løbet af 2-4 år, hvis du erstatter elvarmen eller olie- eller gasfyret med et pillefyr.

Hvis du overvejer at installere et pillefyr, skal du være klar over, at det kræver en større arbejdsindsats end at passe et olie- eller gasfyr. Med jævne mellemrum skal pillefyrets træpillemagasin fyldes, ligesom pillefyret skal renses for aske og slagger.
Mængden af arbejde med vedligeholdelse kan begrænses ved at investere flere penge i anlægget. Hjælpefunktioner som automatiske rensesystemer, automatiske efterfyldningssystemer osv. kan nedsætte den nødvendige indsats og gøre investeringen mere attraktiv. Men vær indstillet på en del arbejde.

  • Det er en billig måde at varme huset op på. Du betaler ikke CO2-afgift for brændslet.
  • Et pillefyr forbrænder træpillerne næsten fuldstændigt, så det forurener ikke ret meget. Også de gasser, som udvikler sig under forbrændingen, bliver brændt af (pyrolytisk forbrænding).
  • Hvis du vælger et nyt, fuldautomatisk pillefyr, kan du få den samme varmekomfort som med olie- eller gasfyring.
  • Et pillefyr kan indstilles til at starte og slukke automatisk (fx morgen og aften), så man sparer på energien, mens man er på arbejde. Man skal dog huske at slukke for cirkulationspumpen – ellers sender den vandet ud i systemet og køler dermed varmtvandsbeholderen ned.
  • Du skal fylde pillefyrets beholder op med træpiller ca. 1 gang om ugen.
  • Pillefyr kræver mere arbejde end med et naturgas- eller oliefyr. Det skal fx renses 1 gang om ugen for at sikre, at du får det bedste udbytte af varmen.
  • Træpillerne er ikke fremstillet af restmateriale fra fx møbelproduktion, de kan dermed udlede mere CO2 ved afbrænding end fx kul.
  • Kvaliteten af træpiller kan variere en del. Der kan være op til 25 procent smuld i poserne, hvis de ikke er blevet behandlet forsigtigt under pakning og transport. Smuldet har lavere brændværdi, så tjek kvaliteten, før du køber dem.
  • Om sommeren vil det oftest ikke kunne svare sig at fyre i pillefyr, da det producerer mere varme, end husstanden har brug for. Derfor vil et pillefyr i de fleste tilfælde skulle suppleres med en elvandvarmer eller lign., som kan sørge for opvarmning af vand i sommerperioden.