Fjernvarme er en billig, ressourcebesparende og miljøvenlig varmeforsyning. Ca. 60 pct. af de danske boliger får deres varme via fjernvarme. Så længe el-produktionen stadig ikke er fri for afbrænding af kul er fjernvarme den energiform, der typisk udleder mindst CO2, sammenlignet med elvarme, olie- og naturgasfyr. Derfor er det også den mest miljøvenlige energiform.

I Fredensborg Kommune leverer Norfors fjernvarme. Norfors er kommunalt ejet af fem kommuner; Fredensborg, Helsingør, Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner.

 

Har du elvarme, oliefyr eller naturgasfyr bør du overvejer at omlægge til fjernvarme, hvis du ligger inden for fjernvarmeområdet. Ligeledes kan lavenergibyggeri med fordel også tilsluttes fjernvarme.

Du er velkommen til at kontakte Norfors, for at høre om der er - eller er planlagt - fjernvarme i dit lokalområde.

Du kan kontakte Norfors her:
Mail: norfors@norfors.dk
​Tlf. 45 16 05 00

Tilslutningspligten betyder, at forsyningsselskabet  (fx Norfors eller HMN) kan opkræve tilslutningsafgift eller en fast årlig afgift for at være tilsluttet fjernvarme- eller naturgasnettet . Derimod har man ikke pligt til at aftage energi fra det kollektive anlæg. Både ny og eksisterende bebyggelse kan blive pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt.
 

Du er velkommen til at kontakte Kommunens team Miljø eller Norfors, for at høre om der er - eller er planlagt - fjernvarme i dit lokalområde.

Du kan kontakte Norfors her:
Mail: norfors@norfors.dk
​Tlf. 45 16 05 00

På kommunens web-gis kan du se hvilke bygninger i kommunen der har fjernvarme (Grøn) og naturgas (Gul).

OBS: Du skal zoome ind for at kunne se det! Følg dette link: http://52.17.156.15/BorgerWebGIS/