For at få folkepension skal du bl.a. have fast bopæl i Danmark.

Som folkepensionist kan du søge om tilskud til fx husleje, medicin og varmeudgifter.

Få mere viden om folkepension

Læs om varmetillæg

Søg boligstøtte - tilskud til huslejen

Søg helbredstillæg - tilskud til fx medicin

Søg personligt tillæg til fx briller eller tandbehandling

Læs mere om ældrechecken