Som forældre har I ret til at holde barselsorlov, når I får et barn.

De fleste kan få barseldagpenge under deres orlov.
Barseldagpenge erstatter den indkomst, man ellers ville have haft. Det er din arbejdssituation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.

 

Læs om barsel for kommende forældre

Lønmodtagere på barsel

Ledig og på barsel

Selvstændig på barsel

Nyuddannet eller studerende på barsel