Se boligselskaber med udlejningsejendomme i Fredensborg Kommune herunder.


Boligforeningen VIBO

Boligkontoret Danmark

DAB

Domea

KAB

Lejerbo

Kommunens postnumre er:

Fredenborg - postnummer 3480
Humlebæk - postnummer 3050
Nivå - postnummer 2990
Kokkedal - postnummer 2980

Her finder du ejendomsmæglere

Home

Nybolig

Danbolig

Realmægleren

 

Hvor skal familien bo?
Hvad er til salg og hvad er ledigt - benyt links herunder.

Find køber, find bolig, find lejer

www.akutbolig.dk - Danmarks største gratis lejebolig portal

www.ledige-lejligheder.dk - Gratis boligannoncemarked, når man skal leje, udleje, sælger eller købe lejlighed eller værelse i Danmark, Norge eller Sverige

www.boligbesked.dk - Gratis lejeboligtjeneste, der matcher lejer og udlejer, så man ikke skal finkæmme hundredvis af annoncer og drukner i henvendelser.

andelsboliger.dk

Boligdeal.dk

Voreslejebolig.dk 

Sådan undgår du at blive snydt

boligportal.dk

findbolig.dk

bolig-guide.dk

lejebolig.dk

dba.dk

boligbasen.dk

lejnu.dk

minlejebolig.dk

boligsurf.dk

Har du skimmel i din bolig, skal du altid kontakte din udlejer, uanset om der er tale om privat udleje eller et boligselskab. Du har også mulighed for at kontakte kommunens byggesagsbehandlere via din digitale postkasse eller på 72 56 50 00.

www.skimmel.dk kan du finde gode råd, både om hvordan du undgår og hvordan du fjerner skimmel. 

Skimmel i din bolig giver ikke umiddelbart adgang til at søge bolig via Fredensborg Kommune, idet din udlejer er forpligtet til at udbedre problemet. Du opfordres til at skrive dig op i et eller flere boligselskaber, lede på Nettet, i aviser osv.

 

Du kan opskrive dig til bolig hos boligselskaberne allerede fra du er 15 år. Det er en god idé at opskrive sig så tidligt som muligt, da langt de fleste boligselskaber har lange ventetider.

Du finder link til boligselskaber med boliger i Fredensborg Kommune her på siden.

Du kan kun i meget særlige tilfælde søge kommunes hjælp til en bolig, når du skal flytte hjemmefra.

Kommunen hjælper som udgangspunkt kun, hvis du har et påtrængende boligsocialt behov og står i en situation, du ikke kunne forudset. 

Når du er under uddannelse eller optaget på uddannelse, kan du søge om en studiebolig ved at kontakte de enkelte boligselskaber eller Centralindstillingsudvalget (CIU).

Centralindstillingsudvalget administrerer omkring 7.000 ungdomsboliger og er den største centrale enhed for tildeling af boliger/lejligheder til studerende i Hovedstadsområdet og Nordsjælland.

Centralindstillingsudvalget står til din disposition, hvis du har spørgsmål eller mangler hjælp til at finde din fremtidige bolig i Hovedstadsområdet.

Opskrivning sker via ciu.dk, hvor du opretter en profil.

Vær opmærksom på, at du kun kan bo i den type boliger, så længe du er under uddannelse. Efter endt uddannelse er du selv ansvarlig for at finde en anden bolig, så du opfordres til at skrive dig op i et eller flere boligselskaber. Du kan opskrive dig allerede fra du er 15 år.

Den primære anvisning af almene lejeboliger i Fredensborg Kommune foregår gennem de almene boligselskaber. Her har man mulighed for at blive skrevet op, når man er fyldt 15 år. Et medlemskab til boligselskabernes venteliste koster typisk 200 kroner om året. Man skal forny sit medlemsbevis en gang årligt. Betaler man ikke ventelistegebyret, slettes man af boligselskabets venteliste. 

Det er vigtigt, at være skrevet op i ét eller flere af de almene boligselskaber, også selvom behovet for en bolig ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt.

De almene boligselskaber tildeler boliger efter venteliste, set ud fra ansøgerens bolignummer og anciennitet. Hos boligselskaberne har man mulighed for at være hvilende/ passivt medlem. Det vil altså sige, at man godt kan være ansøger dér, selvom man ikke har behov for en bolig her og nu. 

Nogle boligselskaber udlejer boliger efter fleksible kriterier, som er udlejning efter andre kriterier end et ventelisteprincip. I Fredensborg Kommune gælder det:

Vibo’s boliger i Nivå (Nivåhøj I, II og III) 

KAB’s boliger i Nivå (Niverød III og IV) 

Boligkontoret Danmarks boliger i Kokkedal (AB Hørsholm/Kokkedal)

Alle boligselskaber har på deres hjemmesider oversigter, der hedder ”Ledige boliger nu” eller ”Boliger med kort ventetid”.

Du vil her finde boliger, som du enten vil kunne flytte ind i med det samme eller indenfor meget kort tid.

Fredensborg Kommunes mulighed for at formidle boliger er begrænset. Du skal altid først selv forsøge at løse dit boligproblem ved aktivt at søge bolig, og lade dig skrive op til bolig i relevante boligselskaber, boligportaler m.v.

Hovedreglen for at komme i betragtning til bolig via Kommunen er, at du er i en akut situation, som du ikke har kunnet forudse. Yderligere skal du have et påtrængende boligsocialt behov. Der vil blive lavet en individuel, konkret vurdering, og vi lægger bl.a. vægt på:

• Om du har kunnet forudse dit boligbehov
• Om du har et påtrængende boligsocialt behov
• Om behovet skønnes opstået i Fredensborg Kommune
• Om du har en væsentlig tilknytning til Fredensborg Kommune
• Om du opfylder et eller flere af vores vejledende anvisningskriterier

Vejledende kriterier

• Du bor i Fredensborg Kommune og har på grund af helbredsforhold behov for en anden bolig (der skal vedlægges lægedokumentation).
• Du bor i Fredensborg Kommune, og er i arbejde, men på grund af samlivsophør eller skilsmisse har behov for en anden bolig.
• Du bor i Fredensborg Kommune og ønsker en mindre og billigere bolig.
• Du bor i Fredensborg Kommune og er ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.
• Du er forældre og i arbejde, og har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.
• Du er studerende i kompetencegivende uddannelse.
• Personer med arbejdsindtægt, der ønsker at flytte til Fredensborg Kommune.
• Personer med beskæftigelse i Fredensborg Kommune.

Du gøres opmærksom på, at din ansøgning, som udgangspunkt, vil dække hele Fredensborg Kommune, med mindre der er forhold, der tydeligt taler for en bestemt boligtype eller boligområde.

Anvisningen sker ud fra konkret behovsvurdering af alle kommunens ansøgere. Det er på den baggrund ikke muligt at få oplyst fremtidsudsigterne for anvisning af en bolig og ej heller få oplyst, hvorledes man er prioriteret til et boligtilbud blandt Kommunens mange ansøgere.

Søg om bolig via Fredensborg Kommune

Da kommunen ikke kan give garanti for, at du vil blive tilbudt en bolig, er det vigtigt, at du selv aktivt søger efter en bolig.

Byrådet har i samarbejde med Boligforeningen 3B besluttet, at kommunen har 100% anvisning til boligerne i Egedalsvænge. Den kommunale anvisning har til hensigt at skabe en mere blandet beboersammensætning.

Der er vedtaget følgende vejledende anvisningskriterier:

  • Borgere i fast lønnet arbejde uden slutdato
  • Borgere med arbejdsindtægt
  • Borgere i kommunen, der på grund af sygdom får behov for anden bolig
  • Borgere i kommunen, der er i arbejde, men skal skilles/samlivsophør (der kan efter konkret vurdering dispenseres for kravet om arbejde, hvis du har været i fast, lønnet arbejde indenfor de sidste to år)
  •  Borgere i kommunen, der ønsker en mindre og billigere bolig
  • Ældre i kommunen, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig
  • Studerende i kompetencegivende uddannelse
  • Forældre i arbejde, der har ret til samvær med børn med bopæl i kommunen

Der vil også blive lagt vægt på, hvordan ansøger vil påvirke beboersammensætningen, blandt andet med hensyn til:

• Indtægtsforhold
• Husstandens størrelse og sammensætning
• Beskæftigelse
• Alderssammensætning

Alle anvisninger vil blive foretaget på grundlag af en samlet skønsmæssig vurdering. Det er på den baggrund ikke muligt at få oplyst fremtidsudsigterne for anvisning af en bolig og ej heller få oplyst, hvorledes man er prioriteret til et boligtilbud blandt alle ansøgere. Det er ikke kun den enkelte ansøgers boligbehov, der ligger til grund for en anvisning, men i lige så høj grad, hvad der er formålstjenligt for boligafdelingen.

Du vil derfor kunne opleve, at ansøgere, der har ansøgt senere end dig, vil få tilbudt en bolig hurtigere end dig.

Du kan ansøge om bolig i Egedalsvænge her

Den kommunale boliganvisning kan ikke opfylde ønsker om bestemte boliger, områder, bebyggelser m.m. Din ansøgning vil som udgangspunkt dække hele Fredensborg Kommune.

Hvis du får et tilbud om bolig, hvortil du enten takker nej uden væsentlig grund eller undlader at svare, vil du blive slettet som akut boligsøgende.

 

Boligselskaber - se lister over boligselskaber i blå bund herunder.