Lån til beboerindskud

Du kan ansøge om et lån til dækning af beboerindskuddet, hvis du flytter ind i et alment byggeri eller bliver anvist en lejlighed af kommunen.

Bevilling af lånet afhænger af fx indkomst, formue, økonomi og du må ikke have et tilsvarende lån i forvejen.


Du kan ikke søge om lån, hvis du skal flytte ind i en almen ungdomsbolig uden eget køkken.
 

Du kan som hovedregel ikke ansøge om lån til betaling af depositum i privat udlejningsbyggeri. I enkelte situationer er det dog muligt, fx  hvis du er blevet anvist en bolig af kommunen.

Betingelser
Kommunen vil vurdere din ansøgning, og bevillingen afhænger af:

•Husstandens indkomst
•Husstandens formue
•Husstandens økonomi
•Hvor mange personer, der skal bo i boligen
•Årsagen til at du flytter
•At du ikke har et indskudslån, som ikke er betalt færdigt
•Om boligen er taget i brug efter den 1. april 1964.
Du skal ansøge i den kommune, hvor boligen er
Din ansøgning om beboerindskudslån skal indeholde:

•Udfyldt ’Ansøgning om beboerindskudslån’
•Dokumentation for din husstands indkomster
•Dokumentation for din husstands formuer
•Lejekontrakt, hvis udlejer ikke har udfyldt punkt B på ansøgningsskemaet.


Afslag
Kommunen kan give afslag på din ansøgning, hvis:

•Husstandens samlede indkomst er over 231.815 kroner (2016), når du ansøger til lejlighed
•Husstandens samlede indkomst er over 157.021 kroner (2016), når du ansøger til værelse
◦Beløbene bliver forhøjet med 40.500 kroner (2016) for hvert barn til og med det fjerde barn i husstanden
•Din formue er stor nok til, at du selv kan betale indskuddet
•Du ikke har råd til at betale huslejen
•Lejligheden er for stor eller for lille i forhold til, hvor mange I skal bo der
•Dine nuværende boligforhold er tilfredsstillende
•Du allerede har et indskudslån, der ikke er betalt færdigt. Der kan være undtagelser fra denne regel.
Lånet bliver udbetalt direkte til boligorganisationen eller udlejer.

 


De første fem år af lånet er rente- og afdragsfrie.
Herefter skal du betale lånet tilbage over ti år, hvis du bor i lejlighed og over fem år, hvis du bor i enkeltværelse.
Renten er 4,5 procent af restgælden om året.

Flytning
Når du flytter, skal boligselskabet eller udlejer tilbagebetale indskuddet til kommunen. Du skal selv betale en eventuel restgæld til kommunen.
Du kan altid indgå en frivillig aftale om tilbagebetaling af lånet før tid.

Ændring i din indkomst
Sker der ændringer i din indkomst, kan kommunen bestemme, at du skal starte med at afdrage lånet tidligere end aftalt.

 

 

Du kan klage, mundtligt eller skriftligt til kommunen, senest fire uger efter du har modtaget afgørelsen.

Når du klager over kommunens afgørelse i forbindelse med dit indskudslån, vil kommunen vurdere afgørelsen igen.
Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen klagen og sagens akter videre til Ankestyrelsen.

Klagefristen er fire uger, fra du har modtaget afgørelsen fra kommunen.


Henvend dig til
Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
72 56 50 00
www.fredensborg.dk