I Planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune” angives visionen og målsætninger for, hvordan Fredensborg Kommune skal udvikle sig frem mod 2020.

Fredensborg Kommune er karakteriseret ved at have fire næsten lige store bysamfund og et landområde, som i kraft af sine forskelligartede kvaliteter gør kommunen til et attraktivt sted at bo for mange forskellige borgere.
Med strategien har vi derfor prioriteret, hvordan bysamfundene og landområdernes unikke kvaliteter skal udvikles og styrkes de kommende år.

Planstrategien - Fremtidens Fredensborg Kommune

Se alle høringssvar til planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune

Kommenteret resume af høringssvar

Dansk Bygningsarvs analyse af Fredensborg Kommune