Fin her regler om myndighedsgodkendelse for festival- og salgsområder som fx byfester, havnefester, loppemarkeder, firmafester, dyrskuer, musikfestivaler, sportsarrangementer, mv.

Som hidtil skal arrangementerne også have tilladelse fra ejeren af arealet.

Pladsen er mindre end 1.000 m² 

1. Der er ingen telte, scener eller lignende.*
Kræver ikke godkendelse.

2. Der er telte, scener og lignende.*
Pladsen kræver ikke tilladelse, men skal overholde regler i bygningsreglementet.

Telte, scener og lignende skal være certificerede eller have en byggetilladelse.

Pladsen er mere end 1.000 m²

1. Der er ingen telte, scener eller lignende.* 
Kræver ikke godkendelse. 

2. Der er telte, scener og lignende.*
  Forudsætter 2 godkendelser:

  • Pladsen.
  • Telte, scener og lignende skal være certificerede eller have en byggetilladelse.

Husk altid
Arrangementet forudsætter tilladelse og praktiske aftaler med ejeren af arealet.
Arrangementet forudsætter muligvis også andre godkendelser fra kommunen, fx miljøforhold og trafik.

* Begrebet ’transportable konstruktioner’ dækker fx telte, tribuner, scener, portaler, gangbroer, midlertidige tårne og lignende. Se bygningsreglementet her


De vigtigste emner er følgene:

  • Alle skal kunne evakuere pladsen på en sikker og hurtig måde.
  • Beredskabet skal kunne komme frem til pladsen, og komme rundt på pladsen, fx for at slukke en brand.
  • Brand skal begrænses til det område, hvor branden er opstået.


Du sender en ansøgning eller forespørgsel i god tid til byggesager@fredensborg.dk med følgende oplysninger:

  • Beskrivelse af aktiviteterne, antal forventede gæster, festivalens varighed og åbningstider, eventuel overnatning, mv.
  • Tegning/skitse af det område som skal benyttes, hvor adgangsveje og telte mv. er indtegnet, du kan evt. benytte kommunens kort som grundlag

Se kommunen på kort


Telte med et samlet areal på mindre end 50 m² kræver ikke en godkendelse, men hvis der er sådanne telte på festivalpladsen gælder reglerne for festivalpladser med telte og lignende.

Hvis telte mv. skal bruges af mere end 150 personer skal det anmeldes til kommunen uanset om teltet er certificeret.

Hvis du ikke har en certificering, eller hvis certificeringen ikke gælder den aktuelle anvendelse til din festival, skal du søge om en byggetilladelse.