God bredbåndsdækning gavner alle i kommunen - både borgere og virksomheder.
Adgang til god bredbåndsdækning varierer meget i Fredensborg Kommune. Mange steder er bredbåndsdækningen god, men andre steder er den utilstrækkelig, hvilket gør det vanskeligt at begå sig i et digitalt Danmark.
Derfor har vi fokus på bredbånd.


Vi holder os ajour med status på bredbånd i kommunen, så vi bedst muligt kan påvirke udviklingen i kommunen.

I samarbejde med vores nabokommuner arbejdes der på udvikling af den digitale infrastruktur samt sikring af en god og fremmende dialog med telebranchen om bedre bredbånd.

Vi arbejder også på at give dig information om status på bredbånd, og formidler information om muligheder for forbedringer.

Som en del af projektet  Fremtidens Fredensborg vil kommunen gerne støtte op om de lokale initiativer til at forbedre bredbånd.

Fredensborg Kommune vil gerne være jeres samarbejdspartner og hjælpe jer til at realisere et bredbåndspuljeprojekt.

Hvis I har interesse i dette, må I meget gerne kontakte Center for Borgerservice og Digitalisering

Du kan læse mere om Bredbåndspuljen under ”Bredbåndspuljen – en ordning hvor du kan søge tilskud”

 

Landsbylaug, grundejerforeninger og boligselskaber arbejder aktivt for at forbedre bredbåndsforhold for borgere i kommunen.

kortet Bredbåndsprojekter kan du se et overblik over eksisterende og påtænkte bredbåndsprojekter i kommunen. Disse projekter er drevet af aktive borgere, som arbejder for at forbedre lokale forhold.


Men de vil meget gerne dele ud af deres erfaring til gavn for alle i Fredensborg Kommune. Hvis du er ved at starte et projekt i dit område, er du velkommen til at kontakte dem for at høre om deres erfaringer. 


Erfaringer fra eksisterende projekter kan strække sig fra, hvordan oprette du en sammenslutning, og hvordan vurderer du forskellige teknologier og teleselskaber, til hvilke tilskudsmuligheder findes, og hvad er vigtigt at have med i en aftale med den valgte teleselskab.


Hvis du/I gerne vil tage initiativ for at få startet et projekt i dit område, vil Fredensborg Kommune gerne hjælpe dig komme i kontakte med andre i dit område.
 


Hjælp os med at få et godt grundlag for planlægning, prioritering og dialog med telebranchen. Med Tjekditnet har du mulighed for at give os opdateret oplysning om, hvordan internetdækning er i virkeligheden.


Du kan muligvis benytte dig af  Statens Bredbåndspulje til at støtte jeres bredbåndsprojekt. 


Hvis du har ideer til forbedring af bredbånd eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte os: Borgerservice@fredensborg.dk


Bredbåndpuljen er en ordning, hvor det er muligt at søge om tilskud til at etablere højhastighedsbredbånd.

I forbindelse med et nyt teleforlig d.17 maj 2018 er der blevet afsat 100 mio. kr. til at støtte højhastighedsbredbåndprojekter. Energistyrelsen har kortlagt de adresser, som har mulighed for at søge tilskud fra puljen.

Du kan læse mere om Staten Bredbåndspulje på https://bredbaandspulje.ens.dk/ 


For at søge om tilskud fra puljen skal nogle kriterier opfyldes.
• Tilskud skal søges af en sammenslutning fx en grundejerforening.                                                               
• Projektet skal omfatte et sammenhængende område af adresser, der ikke har adgang til (maksimalt) 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
• Hver adresse, der er med i projektet skal mindst betale 4.000 kroner i egenbetaling.
• Der skal være en annoncering af projektet senest onsdag d. 3. oktober 2018..
• Projektet skal annonceres i minimum 3 uger så interesserede bredbåndsudbydere har mulighed for at indgive tilbud.
• Tilskud skal søges senest onsdag d. 31. oktober 2018.
 

 

Søg støtte fra bredbåndspuljen