Der er indgået aftale mellem AB Hørsholm Kokkedal og Fredensborg Kommune om fleksibel udlejning.

Det betyder, at 90 pct. af de ledige boliger i afdelingerne nr. 7 Skovengen og nr. 9 Byengen/Nordengen udlejes efter følgende prioriterede kriterier:

1. Pendlerordningen – boligsøgende med beskæftigelse i lokalområdet.
2. Skilsmisseramte i lokalområdet.
3. Unge – under 25 – med tilknytning til lokalområdet.
4. Ældre – 50+ - med tilknytning til lokalområdet.
5. Forældre med ret til samkvem med børn boende i lokalområdet.

Det er en overordnet forudsætning, at enhver anvisning skal foretages på grundlag af en samlet skønsmæssig vurdering, og at kriterierne fortsat fremover udgør den altovervejende hovedregel, men at ingen principielt er udelukket.

Aftalen er gældende fra 1. juli 2012 frem til d. 30. juni 2016 og er indgået i  henhold til § 60 i Lov om almene boliger.