Fredensborg Forsyning udsender hvert år to aconto rater for forbrugsafgifter samt én årsafregning
Årsafregningen inkl. første aconto rate udsendes i marts og har forfaldsdato den 1. april.
Anden aconto rate udsendes i september og har forfaldsdato den 1. oktober.

Har du spørgsmål om driften af ordningen bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk.

Se takster og gebyrer for affald, kloak og vand